Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Naziv operacije: STOL Z DIZAJNIRANIM ERGONOMSKIM NASLONOM

Opis operacije: Glavni namen projekta je uvajanje nove tehnologije kot posledice lastnega razvoja, s ciljem uvajanja novih zahtevnih izdelkov z visoko kvaliteto površine, natančnosti oblik in utorov, kar bo rezultiralo v ergonomiji. Podjetje bo za potrebe projekta kupilo opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, s katerimi bo razširilo zmogljivosti obstoječega obrata, v kateri bo izdelovalo popolnoma nove izdelke – družino stolov z ergonomskim naslonom, ki jih bo tržilo na evropskem in kasneje tudi globalnem trgu. Ker gre za popolnoma nov izdelek bomo dosegli pomembno konkurenčno prednost ter dosegli višjo stopnjo dodane vrednosti na zaposlenega. Projekt se je začel izvajati 3. 9. 2020 in se bo zaključil do 30. 9. 2022. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR, http://www.eu-skladi.si).

eu-sklad-tab