Širjenje zmogljivosti proizvodnje školjk stolov

Projekt »Širjenje zmogljivosti proizvodnje školjk stolov« predstavlja za podjetje bistven tehnološki preskok, potreben za uspešno poslovanje v prihodnje. Namen projekta je uvajanje nove zahtevne tehnologije kot posledica lastnega razvoja, s ciljem širjenja zmogljivosti. Oprema in izdelek bodo imeli pozitiven vpliv na okolje, izboljšana bo snovna in energetska učinkovitost ter predelovalna zmogljivost.

Skupna vrednost investicije znaša 213.500,00 EUR. Projekt je sofinanciran iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost, C3K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest. Višina sofinanciranja znaša 160.000,00 EUR.

Projekt traja od 1. 7. 2023 in se zaključi 18. 10. 2024.

Z izvedbo projekta bomo povišali dodano vrednost  na zaposlenega ob povišani snovni in energetski učinkovitosti ter pozitivno vplivali na okolje.

eu-sklad-tab