Ponovni zagon v podjetju VEZ

Naziv operacije:  Ponovni zagon v podjetju VEZ

Opis in namen operacije:

Z namenom ponovnega zagona poslovanja podjetja in ohranjanja zaposlitev v obmejnem problemskem območju zaradi epidemije COVID19, smo v okviru operacije Ponovni zagon v podjetju VEZ investirali v opremo in neopredmetena sredstva ter izvajali aktivnosti na prenovi procesov.

Cilj operacije je bil ohranitev 14 delovnih mest ob zaključku operacije, kar smo v celoti realizirali.

Operacija se je začela 13.3.2020 in je trajala do 30.6.2020. Vrednost sofinanciranja celotne operacije znaša 182.446,48 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR, http://www.eu-skladi.si).

eu-sklad-tab