Javni razpis SPODBUDE ZA RAZVOJ LESARSTVA NA PODROČJU POLPROIZVODOV P4L 2018

Naziv operacije: OBLIKOVANE LEPLJENE PLOŠČE IZ BUKOVEGA FURNIRJA

Opis operacije: Glavni namen projekta je bil razvoj inovativnih oblikovanih lepljenih plošč iz bukovega furnirja. V okviru projekta smo uvedli novo tehnologijo kot posledico lastnega razvoja, s ciljem izboljšanja kvalitete izdelkov, skrajšanja časa izdelave, izboljšanje snovne in energetske učinkovitosti ter povečanje proizvodnje polproizvodov.

Na ta način smo dosegli pomembno konkurenčno prednost ter dosegli višjo stopnjo dodane vrednosti na zaposlenega. Projekt se je začel izvajati 17. 7. 2018 in se zaključil 30. 9. 2020. Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR, http://www.eu-skladi.si).

eu-sklad-tab