Digitalna transformacija podjetja (P4D-C19)

V sklopu javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19) razpisanega s strani Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo je podjetje VEZ, lesna proizvodnja in trgovina d.o.o. Pivka uspešno pridobilo sredstva za sofinanciranje operacije »Digitalna transformacija podjetja VEZ, lesna proizvodnja in trgovina d.o.o. Pivka«.

Namen operacije je spodbuditi rast in razvoj podjetja in odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih prodajnih in dobaviteljskih verigah, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podjetja, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in ohranitev delovnih mest v podjetju. Pridobljena sredstva podjetju omogočajo modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo digitalnih poslovnih modelov, s katerimi bo dolgoročno okrepilo konkurenčni položaj na trgu.

Cilji projekta:

  • Izvedba digitalne transformacije v podjetju z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom
  • Povečanje stopnje digitalne pismenosti in dvig digitalnih kompetenc zaposlenih
  • Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega

 

Čas trajanja operacije: 01.10.2020 -30.09.2021

Skupna vrednost projekta: 140.209,00 EUR

Višina sofinanciranja: 84.125,00 EUR

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

rs-mzgrit
eu-sklad-tab