Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Naziv operacije: Digitalizacija prodajne poti in promocijskih gradiv za promocijo na tujih trgih

Čas izvajanja: 4. 9. 2020 – 26. 10. 2020

Glavni namen/cilj operacije: Podjetje je v okviru operacije izdelalo promocijski video in izdelalo predstavitvene e-kataloge za promocijo na tujih trgih, z namenom blaženja posledic epidemije COVID19 in krepitev mednarodnega poslovanja, boljšega sodelovanja s tujimi kupci, s tujo poslovno javnostjo in za boljšo promocijo izdelkov in storitev na tujih trgih.

Finančna podpora (višina subvencije) znaša: 7.969,50 EUR.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem pozivu za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo  na tujih trgih«

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si

eu-sklad-tab